Feldspar2

Perlombongan Feldspar

Pengusaha/Lokasi Keluasan

Usahasama dengan Austral Malaysian Mining Limited
Pulai, Gua Musang (ML 7/2005)

15.496 ha